Κτηριακές Εγκαταστάσεις & Ανθρώπινοι Πόροι

Η Ε. ΔΑΚΙΔΗΣ ΕΕ ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του  2011  στην εξελισσόμενη περιοχή του Γέρακα και στεγάστηκε αρχικά σε έναν χώρο 250τμ. 


Το 2015 και εν μέσω capital control, κατάφερε να μεταφερθεί στις παρούσες εγκαταστάσεις της, στην οδό Γέρακα 76, έχοντας δημιουργήσει από την αρχή ένα σύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανομής, έκτασης 2100τμ. Η μελέτη για την κατασκευή του χώρου στηρίχτηκε στην εργονομία και στην λειτουργικότητα ενώ τηρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας. 


Η εταιρία λειτουργεί στηριζόμενη στις σύγχρονες τεχνικές του Logistics Management, στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000: 2008, Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και στην αρχή του FIFO (First In – First Out) με βάση την ημερομηνία λήξης και το LOT κάθε είδους. Επιπλέον, τα προϊόντα φυλάσσονται στις απαιτούμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας και διανέμονται καθημερινά με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία.


Βασική προϋπόθεση επιβίωσης και κρίσιμη παράμετρο διαρκούς ανταγωνιστικότητας και επιτυχίας για μια σύγχρονη επιχείρηση είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, γι’ αυτό η Ε. ΔΑΚΙΔΗΣ ΕΕ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή των ανθρώπων που την στελεχώνουν. Η ίση μεταχείριση των εργαζομένων, η αμοιβή με βάση την απόδοση, η αναγνώριση και επιβράβευση τους δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας το οποίο συμβαδίζει με την γενικότερη στρατηγική της εταιρίας.